Úspěchy našich borců pokračují. Při Frýdlantských slavnostech uspořádal místní klub Memoriál Josefa Dřevínka. Vítězem se stal místní odchovanec Zdenek Maršálek. Marek bral druhé místo na pomocné hodnocení před Zdeňkem Hollmannem.

sachovy-klub-frydlantrajče.net

Další náš borec Petr Janouš skončil na devátém místě, Luboš Jína skončil třináctý před Fandou Laškem. Třicátý skončil Honza Gončarov a dvě místa za ním Pavel Římovský.

Průběh turnaje očima pořadatele Tomáše Trejbala ( převzato ze stránek ŠK Frýdlant):

Turnaje se zúčastnilo celkem 58 hráčů z toho 20 z řad mládeže a přijeli i tři polští přátelé z Bogatynie.

V 9 hodin navštívil turnaj sám vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna v doprovodu se starostou města Frýdlant Danem Ramzerem a Jaroslavem Zemanem senátorem za obvod č. 35 Jablonec nad Nisou a ředitelem společnosti Detoa Albrechtice. Srdečně se přivitali s mládeží a po té vévoda usedl k partii proti Pavlovi Mauerovi, kterému sekundoval Honza Křelina (oba mládežnici jsou z Šk Frýdlant, z.s.). Vévoda si mezi dětmi vybral také svého sekundanta. No, spíše sekundantku Vanessku Štujberovou (členka Šk Frýdlant, z.s.).

sachovy-klub-frydlantrajče.net
sachovy-klub-frydlantrajče.net

Partie začíná. Vévoda v dramatickém zahájení obětuje figuru, kterou vzápětí použitím Valdštejnova dvojskoku získává zpět. Partie pokračuje ve velmi bojovném duchu. Vévodův král se náhle ocitá v nebezpečí, vévoda používá zcela nového obratu Valdštejnovy rošády. Tuto rošádu smí použít jen urození šlechtici a partie končí remízou.

Poté se Valdštejn odebírá k pietnímu stolu s fotografií Josefa Dřevínka, pokloní se a zavzpomíná. Pan Dřevínek se významným způsobem zasloužil o obnovu oslav Valdštejnských slavností a po dlouhou dobu byl i hlavním organizátorem slavností. Byl mimo jiné i velmi silným šachistou, v minulosti hrál za oddíl SZK Frýdlant v Čechách.

Na rozloučenou vévoda popřeje přítomným šachistům hodně úspěchů a s doprovodem odchází.

sachovy-klub-frydlantrajče.net

V 9:30 předstupují před šachisty místopředseda Šachového svazu Libereckého kraje Zdeněk Maršálek a Tomáš Trejbal předseda Šk Frýdlant, z.s., aby p. Marcelovi Koktovi (85 let) a Leopoldovi Scheuerovi (80 let) předali čestná uznání s dárkovými balíčky. Panu Koktovi za významný a výjimečný přínos ve výchově šachové mládeže a panu Scheuerovi za příkladnou a obětavou práci v šachu.

Po slavnostním ceremoniálu, ředitel turnaje Dobroslav Buřita zahajuje turnaj. Mládežnický turnaj končí v 13:00 a turnaj dospělých končí v 16:00. Vítězům jsou předány poháry, medaile, diplomy a krásné ceny od našich sponzorů.

Fotogalerie

Pořadí

 


Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/www/sachy-slavia-lbc.cz/www.sachy-slavia-lbc.cz/templates/diamonds/index.php on line 169