Vážení šachoví přátelé!

              Na webových stránkách šachového oddílu TJ Slavia Liberec Vám formou příspěvků a reportáží nabízíme informace o dění v  našem oddíle a o úspěších i nevýhrách našich hráčů v soutěžích družstev i jednotlivců. Dále zde budete co nejpodrobněji informováni o průběhu a výsledcích práce s naší šachovou mládeží, na kterou klademe zvláštní důraz. V neposlední řadě na našich stránkách naleznete aktuální informace o turnajích pořádaných naším oddílem – zejména tradiční a oblíbený Memoriál Dr. Zdeňka Kobra - a pro Vaše pobavení a inspiraci také šachové úlohy a kuriozity.

 Z historie oddílu

             Šachový oddíl TJ Slavia Liberec vznikl počátkem 90. let transformací šachového klubu při ODPM Liberec. Jeho vedení se ujal nestor a koryfej libereckého šachu Dr. Zdeněk Kobr, přičemž pomocníkem a pravou rukou se mu po mnoho let stal Jiří Moudrý. Této dvojici se v průběhu jejich působení v roli trenérů mládeže podařilo vychovat řadu kvalitních šachistů, z nichž mnozí působí nejen v rámci libereckého šachu dodnes.

             Čas však trhl oponou a roli lídra oddílu od roku 2005 postupně převzal současný předseda Vojtěch Šic, který od začátku svého působení úspěšně navázal na dlouholetý oddílový trend – práce s mládeží.

 Aktuálně

             V současné době hrají týmy naší mládeže a dospělých v Krajském přeboru družstev ŠSLK. Hráči našeho oddílu se hojně účastní také individuálních soutěží v rámci krajských turnajů, MČR i zahraničních klání.

             Atraktivitu šachového oddílu TJ Slavia Liberec nejlépe dokumentuje rostoucí počet jeho členů, zejména z řad mládeže.

 Do budoucna

             Plánem je jednoznačně neustálá snaha o zlepšování kvality hry a zvýšení konkurenceschopnosti jak našich mládežníků, tak i dospělých, a to formou intenzivních tréninků a zvyšováním počtu odehraných turnajových partií. Neboť jak říkali staří šachoví mistři: jen praxí a poučením z vlastních chyb lze dosáhnout lepších výsledků.

  Za oddíl šachu připravili

  Petr Jakša, Fanda Lašek

 

Všem příznivcům šachu a zejména našeho klubu oznamujeme, že dne 4.4. 2017 byl spolkovým rejstříkem registrován Šachový klub SLAVIA Liberec, z.s.. ŠK SLAVIA Liberec z.s. je nástupnickým spolkem oddílu šachu při TJ SLAVIA Liberec, z.s. a vznikl na ustavující schůzi dne 5.3. 2017. Výpis zde.

Při této příležitosti prezentujeme videa z poslední akce pořádané pod TJ: Simultánka GM Davida Navary

 Simultánka Davida Navary v Liberci

 Rozhovor s Davidem Navarou

Odkaz na tréninkové stránky

Podporují nás

 

Šachové úlohy